Författare och illustratörer

sep 29, 2021

Redaktörer

Eckerman, Ingrid
Stockholm. F.d. allmän- och folkhälsoläkare i Nacka. Chefredaktör för tidskriften AllmänMedicin. F.d. ordförande i Läkare för Miljön. Grundade 2016 uppropet, hemsidan och facebooksidan Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Medgrundare 2017 till Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar. ”Mormor” för minst fem ungdomar. Läs mer!

Fridell Anter, Karin
Uppsala. Docent i arkitektur, färgforskare. Författare och redaktör för ett stort antal fackböcker. Administratör i facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Medgrundare och ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar. F.d. god man. ”Mormor” och mentor för fyra ensamkommande ungdomar. Nominerad till Raoul Wallenbergpriset 2021. Läs mer!

Redaktionskommitté

Flemström, Carin
Haninge. Socionom. Arbetat 45 år inom kommunal socialtjänst, bland annat som chef för Maria Ungdomsenhet och socialchef i Värmdö kommun. Erhöll Stockholms stads Nelson Mandela-utmärkelse för stadens bästa integrationsinsatser 2002 utifrån arbetet i Kista stadsdelsförvaltning. Tidigare förtroendevald för Socialdemokraterna i bl.a. Haninge kommunfullmäktige. Ordförande i Brottsofferjouren Haninge Nynäshamn och Haninge frivilliga familjehem. Läs mer!

Freudenthal, Solveig
Stockholm. Doktor i medicinsk vetenskap. Har 30 års erfarenhet av utredningar och utvärderingar av bistånd i Afrika och Asien. Tidigare anställd som forskningssekreterare på Sida. Medgrundare av Etikkommissionen i Sverige och dess tidigare ordförande. Volontär på Läkare i Världen. Läs mer!

Göransson, Birgitta
Göteborg. Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, hedersdoktor vid Göteborgs universitet. F.d. kriminalvårdsdirektör för alla kriminalvårdsenheter i Västsverige. Uppdrag inom socialtjänst, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Kriminalvården. F.d. ordförande i Svenska Narkomanvårdsförbundet, Kriminalvårdens forskningskommitté och Skyddsvärnet i Göteborg. Arbetat med socialt utsatta grupper under 45 yrkesverksamma år. Läs mer!

Stattin, Jan
Gävle. Fil.dr. Historiker och religionsvetare, skolledare och lärare under 40 år, lärarutbildare och som pensionär lärare i språkintroduktion. Engagerad i en rad kulturutbyten, aktiv i nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Tidigare kyrkopolitiker och kyrkvärd. Stödperson i Föreningen för ateister och agnostiker i Gävleborg och personligen för åtskilliga ungdomar. Läs mer! 

Övriga författare

Akbari, Erfan
Ensamkommande 2015. Har varit papperslös i hela sitt liv. Författare till boken Mardröm.

Bengtsdotter, Janina
Specialistsjuksköterska. Initiativtagare till föreningen Kompis Falun 2015. År 2017 vann Kompis Falun kommunens mångfaldspris. En av initiativtagarna till nätverket Tusen barn, tusen drömmar.

Bergkvist, Jimmy
Lärare i svenska och svenska som andraspråk. Frivilligt familjehem och svensk pappa till tre pojkar från Afghanistan, varav två flytt vidare från Sverige till Tyskland.

Brachet, Sara
Diakoniassistent i Svenska kyrkan, Paris 2017 – 2018. En av grundarna till föreningen Svensktalande afghaners vänner i Frankrike (LAMSF).

Bussenot, Sara
Översättare, Paris. Ordförande för Svensktalande afghaners vänner i Frankrike (LAMSF).

Carlsson, Gunilla
Socionom, folkhögskollärare. Även arbetat som kommunal flyktingsamordnare. Föreningen AKTTION, Stora Sköndal.

Dibba, Tuula
Socionom, behandlingsassistent. Delaktig i många nätverk. Skriver ofta betraktelser om sina möten med ungdomarna.  

Druid, Henrik
Professor i rättsmedicin vid Karolinska institutet, överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket.

Eriksson, Anders
Professor i rättsmedicin vid Umeå universitet, överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket.

Fänge, Anders
En av Sveriges främsta Afghanistankännare. Tidigare landchef i Afghanistan för SAK (Svenska Afghanistankommittén). Även arbetat som journalist och för FN.

Ghardagian, Vahedeh Aida
Kulturarbetare. Volontär i Stöttepelaren och Maracana i Malmö. Leder studiecirkel med ungdomar från Afghanistan. Tidigare förvarsbesökare. 

Gröndahl, Aino
Asylrättsjurist på RFSL, specialiserad på hbtqi-frågor.

Gustin Bergström, Maria
Civilingenjör och produktutvecklare. Numera pastor i Sionförsamlingen i Linköping. Även sångare, kompositör och textförfattare.

Hansen, Kjell
Docent i etnologi, universitetslektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Forskar om relationerna mellan stat och lokala samhällen.

Hasani, Rahat Hazare
Ensamkommande 2015. En av dem som fått avslag på avslag.

Hillert, Emilie
Advokat, delägare i Process Advokatbyrå. Debattör.

Hållsten, Eva
Glaskonstnär. Arbetat med integration, hjälper nu flyktingar att lämna Sverige. Emerich Roth-stipendiat 2019. Extramamma till 11-årig flicka som utvisats till Afghanistan.

Johansson, Ewa-Leena
Kommunstyrelsens ordförande (S) i Ljusnarsbergs kommun.

Jönsson Tysén, Åsa
Terapeut och konstnär. Frivilliga familjehem Österåker.

Lamm, Åke
Socionom. Föreningen AKTTION, Stora Sköndal.

Landoff, Brita
Filmare, bl.a. dokumentärer kring asylsökande. F.d. lektor i filmregi vid Filmhögskolan vid Göteborgs universitet. Styrelsemedlem i Etikkommissionen i Sverige.

Laustiola, Hannah
Kommunikatör, Läkare i Världen.

Lindberg, Anna
Historiker, forskare Sydasien. Medlem av forskningsprojektet Asylkommissionen, styrelsemedlem i FARR. Grundare av Österlens stödförening för flyktingar. En av initiativtagarna till nätverket Tusen barn, tusen drömmar.

Lindmark, Bitti
Lärare. Har arbetat på HVB-hem för ensamkommande, tidigare familjehem och stödperson. Administratör i facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Styrelsemedlem i Stöttepelaren.

Maley, William
Professor emeritus vid College of Asia and the Pacifics, Australian National University, Canberra. En erkänd auktoritet vad gäller Afghanistan med en mängd böcker och artiklar om Afghanistan, migration och flyktingskap.

Marcus, Aurelia  
Lingvist, Paris. Aktiv i Svensktalande afghaners vänner i Frankrike (LAMSF).

Mölk, Christian
Pastor i pingstkyrkan i Härnösand. Medlem i Pingströrelsens integrationsråd, frikyrkornas #rättilltro och ekumeniska Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för migration och integration.

Nilsson Karnerud, KI
Socionom, leg. psykoterapeut. Arbetat på Flyktingenheten, Stockholm. Föreningen AKTTION, Stora Sköndal.

Nordström, Ruth
Chefsjurist hos Skandinaviska Människorättsjuristerna.

Norlin, Sofia
Filmregissör, manusförfattare och filmpedagog i Paris. Aktiv i LAMSF.

Rosengren, Annette
Fil.dr. i etnologi, författare. Styrelseledamot i FARR. Skrivit böcker och artiklar bl.a. om flyktingar i Sverige och Grekland, och senast om svenskafghanerna som flytt vidare från Sverige till Frankrike.

Rundqvist, Elisabet
Handläggare på Kungliga biblioteket. Ordförande i Uppsalastödet. Styrelsemedlem i FARR. Har kommit nära många ensamkommande ungdomar.

Safi, Bilal
Student, datavetenskap. Ensamkommande till Sverige 2015. Sedan 2019 i Paris. Aktiv i Svensktalande afghaners vänner i Frankrike (LAMSF).

Schlyter, Frans
Jur.kand med kriminologi 1972, arbetat med personalutbildning, utveckling av behandlingsprogram, drogforskning och utveckling inom kriminalvården. Bonuspappa till två afghanska ungdomar.

Schwarz, Monika
Civilingenjör och författare, Paris. Aktiv i Svensktalande afghaners vänner i Frankrike (LAMSF).

Slotte, Gunnar
Mer än 40 års erfarenhet av socialt arbete inom individ och familjeomsorg. Under flera år ansvarig för Sveriges äldsta och största behandlingsassistentutbildning. Föreningen AKTTION, Stora Sköndal.

Stark, Ella
Traumapsykolog, Paris. Aktiv i Svensktalande afghaners vänner i Frankrike (LAMSF).

Svanholm, Malin
Kommunstyrelses ordförande (S) i Kramfors kommun.

Thiblin, Ingemar
Professor i rättsmedicin vid Uppsala universitet, överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket.

Törneke, Krister Ingenjör och utredare inom samhällsbyggnad. Tidigare god man. Volontär inom FARR:s besöksgrupp vid Migrationsverkets förvar i Märsta.

Vestin, Sanna
Skribent och informatör i flyktingfrågor. Redaktör för Asylnytt. Medlem i Asylkommissionen, Linköpings Universitet. Vice ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Zardadi, Ali
Undersköterska. Ensamkommande 2016. Gav ut boken Ängeln och sparven 2017. Var under 2017 aktiv i Ensamkommandes röster och sittstrejken. Har även arbetat för Amnesty.

Bokens illustratörer

Elftorp, Mattias
Serieskapare, illustratör och ibland kulturjournalist. Aktiv i flera serie- och konstkollektiv. Försöker i sina serier ofta sätta ljus på den svenska rasismen inbyggd i migrationssystemet.

Ghardagian, Vahedeh Aida
Se ovan.

Khanzada, Taj
Konstnär och kock. Ensamkommande 2015.

Lilieqvist, Katarina
Pensionerad läkare, konstnär. Tidigare illustratör i tidskriften AllmänMedicin.

Övriga illustratörer på hemsidan

Rajabi, Reza
Ensamkommande från Afghanistan. Lärt sig att teckna i Sverige. Numera i Tyskland.

Salehi, Mohsen
Ensamkommande från Afghanistan. Numera etablerad konstnär vid sidan av studierna.

Sökord: Boken, Civilsamhället, Innehållsförteckning

Till Innehåll