6. Civilsamhällets engagemang – innehåll

Civilsamhället ställde upp för flyktingarna på ett enastående sätt. Men statens sätt att hantera flyktingarna sliter hårt på hjälparna. – Samtliga texter är manusversionerna till den tryckta boken. Smärre avvikelser kan finnas jämfört med boken. 6.1...

6.1. Civilsamhället kämpar för flyktingarna

Har man lärt känna människor, sett först deras lycka att ha hamnat i ett lugnt land, därefter erfarit deras desperation när de fått klart för sig att de inte ska få stanna, så kan man inte bara överge dem. Det går helt enkelt inte. Vi är inte mer än människor....

6.3. Civilsamhällets etablerade organisationer

Många organisationer som sedan länge arbetat med humanitära frågor tog på sig fler och förändrade uppgifter från hösten 2015. Kyrkor och hjälporganisationer tog ett mycket stort ansvar för mottagandet av de många asylsökande [1 s. 277]. Flera kommuner har betonat...