Författare och illustratörer

Redaktörer Eckerman, IngridStockholm. F.d. allmän- och folkhälsoläkare i Nacka. Chefredaktör för tidskriften AllmänMedicin. F.d. ordförande i Läkare för Miljön. Grundade 2016 uppropet, hemsidan och facebooksidan Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Medgrundare 2017...

1. Varför den här boken behövs – innehåll

Bokdelen på hemsidan är under omarbetning och uppdatering! Här beskriver vi i redaktionen hur vi upplever skeendena i asylpolitiken sedan 2015. Samtliga texter är manus-versioner från juli 2021. Smärre avvikelser jämfört med den tryckta boken kan finnas. 1.1 De ungas...

2. Brytpunkten 2015 – innehåll

Bokdelen på hemsidan är under omarbetning och uppdatering! Den stora flyktingströmmen till Sverige år 2015 medförde en rad förändringar i lagar och regler. Men vilka var de egentligen? Samtliga texter är manus-versioner från juli 2021. Smärre avvikelser jämfört med...

3. Afghanistan, flyktingkrisens epicentrum – innehåll

Bokdelen på hemsidan är under omarbetning och uppdatering! Afghanistan var det näst största ursprungslandet för flyktingarna 2015. Det var just afghanerna som nekades uppehållstillstånd och nu förväntas ”återvända”. Samtliga texter är manus-versioner från...