Några frågor till redaktören Ingrid Eckerman

apr 29, 2021

Aktuellt

Vem är du?

I ungdomen var jag aktiv i rörelser som anknöt till mänskliga rättigheter: anti-apartheid, anti-atomvapen, fredsrörelsen. Med familj och yrkesarbete (allmänläkare på vårdcentral) blev det passivt medlemskap i en rad olika organisationer. Som ensamstående med vuxna barn engagerade jag mig i Läkare för Miljön. I januari 2016 stötte jag på två unga nyanlända musiker och tänkte att dem måste jag hjälpa – jag håller själv på med folkmusik. När den ”tillfälliga” lagen kom på sommaren tänkte jag att till Afghanistan kan man i alla fall inte utvisa ungdomar. Men så tänkte inte Migrationsverket. Då startade jag facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan! – och hela mitt liv förändrades. 2017 blev jag frivilligt familjehem åt de två musikerna. Som mest hade vi fem ungdomar boende här i kollektivhuset Sockenstugan. Den som står mig närmast är tyvärr i Frankrike.

Hur blev du involverad i Den onödiga flyktingkrisen?

Strax före jul 2020 insåg jag hur mycket kunskap vi i civilsamhället sitter på. Hur mycket som blivit skrivet, på hemsidor och i sociala media. Mycket fakta finns på Wikipedia. Men det finns inte samlat, och det går inte att referera till. Framför allt fanns inte civilsamhällets insatser dokumenterade på ett sätt så man kan förstå omfattningen av dem. En bok har en annan tyngd än nätet, den kan man referera till. Jag berättade mina tankar för min närmaste medkämpe, Karin Fridell Anter, och hon nappade direkt. På den vägen är det …

Varför tycker du att Den onödiga flyktingkrisen är viktig?

Allt eftersom arbetet med boken framskridit har fokus förskjutits från civilsamhället mot rättsosäkerheten. Jag gör den sista redigeringen av alla texterna innan jag lägger dem på hemsidan. När man läser alla texterna tillsammans blir det väldigt tungt. Helheten finns inte dokumenterad någon annanstans. Det blir svårt för beslutsfattarna att skylla ifrån sig. Förhoppningsvis kommer media att hitta material här också, vilket kan öka möjligheten att allmänheten informeras.

Mer information: Författarpresentationer

Sökord: Aktuellt, Om projektet

britt_25mb.tif