En ny medarbetare: Birgitta Göransson

maj 30, 2021

Aktuellt

Vem är jag?

Min 50-åriga yrkeskarriär kan beskrivas som en kunskapsresa i socialt arbete med olika utsatta människor. I mitt arbete som psykolog och psykoterapeut har de människor jag mött gett mig kunskap. När den också bekräftats i forskning och möten med andra, har jag försökt sprida den i utbildning, handledning, debatter, artiklar och böcker. Att värna människovärdet och god etik har varit en röd tråd. Jag gladdes mycket när detta nämndes i motiveringen till att jag blev hedersdoktor i socialt arbete år 2018.

Jag har arbetat med många målgrupper – narkomaner, män dömda för sexualbrott och våld i nära relationer, våldsutsatta kvinnor och sedan 2015 ensamkommande ungdomar på flykt. Jag har varit verksam i statliga myndigheter, bland annat som kriminalvårdsdirektör, kommunal verksamhet i Göteborg och idéburna organisationer. För ensamkommande ungdomar skapade jag, som ordförande i Skyddsvärnet i Göteborg, tillsammans med andra pensionerade psykoterapeuter en Krismottagning för ensamkommande ungdomar på flykt 2015.

Privat är jag lyckligt lottad med make sedan 51 år tillbaka, barn och barnbarn. Som pensionerad civilingenjör började maken en ny karriär som läxläsare, god man för ensamkommande och aktiv i nätverket #vistårinteut. Vår tillvaro har varit fylld av aktioner, information till politiker och samarbete med andra inom civilsamhället för att motverka migrationspolitikens negativa konsekvenser.

Hur blev jag involverad i ”Den onödiga flyktingkrisen”?

Erfarenheterna från Krismottagningen har varit det mest smärtsamma jag har upplevt som behandlare; och då har jag ändå alltid arbetat med människor som varit utsatta för mycket svåra livsupplevelser, misshandel, övergrepp eller gjort förfärliga brott. Det har alltid funnits hopp om förändring. Men hur mycket de unga ensamkommande än kämpade så fanns ingen ljusning. Sverige valde att skapa en migrationspolitik som successivt avhumaniserar unga människor på flykt, kränker deras människovärde och bryter ner deras psykiska hälsa. Grova brottslingar garanteras en rättssäker juridisk prövning. Men unga människor som flytt från krig och vägrat utöva våld behandlas rättslöst av Migrationsverket. Och de största politiska partierna väljer att blunda och förvränga fakta.

När Ingrid Eckerman hörde av sig och bad mig skriva ett kapitel om ungdomarnas psykiska hälsa under asylprocessen blev jag hedrad och tacksam att få samla ihop vår erfarenhet. Att tillsammans med engagerade och mycket kunniga medförfattare få skapa en bok med kunskap och erfarenhet från civilsamhällets starka engagemang och viktiga insatser ger styrka.

Varför tycker jag ”Den onödiga flyktingkrisen” är viktig?

Efter att jag försökt påverka ministrar, riksdagspolitiker, kommunpolitiker och kommunala tjänstemän, skrivit debattartiklar och föreläst utan att bli hörd, ser jag idag nödvändigheten av en samlad dokumentation om effekterna av Sveriges nuvarande migrationspolitik och Migrationsverkets rättslösa handläggning. För mig är boken en otroligt viktig insats för att påminna om vad man visste men ansvariga inte ville kännas vid.

Mer information: Författarpresentationer

Sökord: AktuelltOm projektet

britt_25mb.tif