Den onödiga flyktingkrisen – ett projekt

Köp boken och Ordfront Magasin

Boken Den onödiga flyktingkrisen och temanumret av Ordfront Magasin köps bäst hos Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar eller email butik@stottepelaren.se. Pris för boken minst 180 kr, för Ordfront 30 kr. Frakt tillkommer. Glöm inte ange adress!

Gå till

Innehåll (boken)
Aktuellt
– Filmer
Boken (alla kapitel)
Berättelser
Om projektet
Kontakt
International (English and Farsi)

2023 – hemsidan blir vilande!

Projektet ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021” består av denna hemsida, ett temanummer av Ordfront Magasin, den tryckta boken samt marknadsföring med boksläpp över hela landet. Under 2022 har kompletterande material lagts in på hemsidan. Från och med januari 2023 sker dock ingen uppdatering.

Läs mer! 

Bild: Taj Khanzada

Ingen ska kunna säga “jag visste inte”!

Att på djupet ta del av ett asylärende är en omskakande upplevelse. Bilden av en rättssäker process där den asylsökande får stöd att lyfta fram sina asylskäl och dessa sedan noga och insiktsfull bedöms, faller i bitar. Politikernas tal om ”människor utan asylskäl” och ett ”nej skall vara ett nej” framstår som en populistisk retorik utan verklighetsförankring. I detta politiserade spel är migrationsverket och migrationsdomstolarna de aktörer som möter de asylsökande och kommer att avgöra deras framtid. Ett spel med livet som insats för många av dem som sökt asyl i Sverige. Läs mer!

Samarbete och bidrag

 


Ordfront Magasin

Ordfront Magasin 3-2021 är ett temanummer med utgångspunkt från Den onödiga flyktingkrisen. Du kan beställa det från www.stottepelaren.se eller butik@stottepelaren.se. Priset är 80 kr + frakt. 
Bli medlem i Ordfront så får du alla kommande nummer!

Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar ger mat till dem som saknar allt. Ge ett bidrag!
Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för stående överföringar

Migra förlag och produktion gav ut den tryckta boken i oktober 2021.

Etikkommissionen i Sverige

Etikkommissionen i Sverige har gett ett ekonomiskt bidrag.

 Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! har en hemsida och en facebookgrupp. Gå gärna med!

 

FRIVILLIGA FAMILJEHEM Logotyp

Haninge frivilliga familjehem

Håll ihop Sverige

Kampanjen Håll ihop Sverige   

 

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) har gett projektet ett bidrag för att kunna delta i och ordna konferenser. 

 

Sverker Sörlins krisstipendium från Arena Idé och Atlas bokförlag var vårt viktiga startbidrag.