Den onödiga flyktingkrisen

Välkommen till projektet ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021”.

Projektet består av flera delar:

  • Denna hemsida
  • Ett temanummer av Ordfront Magasin som kommer ut i juni 2021
  • En bok med fördjupning i oktober 2021. Innehållet hittar du under Boken.
  • Seminarier eller konferenser, beroende på finansiering

Texterna beskriver sådant som nya lagar och regler, den rättsosäkra asylprocessen (Migrationsverket, domstolarna, åldersbedömningarna, konvertiter, ateister, hbtq). Vi beskriver också följderna av den nya politiken (självmorden, barnfamiljerna i limbo, svårigheterna för kommunerna, gymnasielagarna, det växande skuggsamhället, kostnaderna och de uteblivna intäkterna). Slutligen beskriver vi det stora engagemanget från civilsamhället och dess upplevelse av svek från regering och riksdag.

Läs mer: Om projektet

Gå till

Innehåll

Aktuellt

Boken

Berättelser

Om projektet

Kontakt

International

 

Bild: Taj Khanzada

Ingen ska kunna säga “jag visste inte”!

Att på djupet ta del av ett asylärende är en omskakande upplevelse. Bilden av en rättssäker process där den asylsökande får stöd att lyfta fram sina asylskäl och dessa sedan noga och insiktsfull bedöms, faller i bitar. Politikernas tal om ”människor utan asylskäl” och ett ”nej skall vara ett nej” framstår som en populistisk retorik utan verklighetsförankring. I detta politiserade spel är migrationsverket och migrationsdomstolarna de aktörer som möter de asylsökande och kommer att avgöra deras framtid. Ett spel med livet som insats för många av dem som sökt asyl i Sverige. Läs mer!

Om redaktionen

Redaktionen består av följande personer:

Ingrid Eckerman, Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (webmaster)

Karin Fridell Anter, Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar

Jan Stattin, Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Carin Flemström, Haninge frivilliga familjehem 

Solveig Freudenthal, Etikkommissionen i Sverige