Några frågor till redaktören Karin Fridell Anter

maj 10, 2021

Aktuellt

Aktuellt Vem är du?

Jag är arkitekt och fackboksförfattare och har hela mitt liv varit engagerad för ett rättvist samhälle. Nu är mina barn vuxna och jag är pensionerad och har mera tid för mitt samhällsengagemang. Jag blev god man för två afghanska pojkar julen 2015, är admin i nätverket ”Stoppa utvisningarna till Afghanistan!” sedan 2016 och ordförande för Stöttepelaren som startade 2017. Tack vare det arbetet är jag nu mormor och mentor åt fyra unga killar och har fått många nya och nära vänner.

Hur blev du involverad i Den onödiga flyktingkrisen?

Jag är förfärad över den rättsosäkerhet som råder i Sverige, och den bristande respekten för mänskliga rättigheter. Och det skrämmer mig att sådant kan ske utan att ”vanliga hyggliga människor” protesterar. Därför bestämde jag mig, tillsammans med några vänner, att se till att samla så mycket information som möjligt och jobba för att föra ut den.

Varför tycker du att Den onödiga flyktingkrisen är viktig?

På kort sikt – för att försöka ändra på den människofientliga politik som förs. För att visa att de som nu lever papperslöst har giltiga skäl att få uppehållstillstånd. Och försöka stoppa den nya hårda migrationslagen.

På lång sikt – för att framtidens politiker, aktivister och forskare ska veta vad som har skett. Och för att ingen i efterhand ska kunna säga att de inte visste.

”Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad”.      
Martin Luther King Jr.