Några frågor till Solveig Freudenthal

sep 1, 2021

Solveig Freudenthal

Aktuellt

Vem är du?

Jag är antropolog och folkhälsovetare. Har forskat inom områden för ökad förståelse mellan människor och kulturer och med hälso-relaterade problem som HIV/AIDS och schistosomiasis. Jag har också arbetat på Sida med fokus på fattigdomsbekämpning samt ökad jämlikhet och rättvisa. Jag är nu pensionär och farmor. Jag blev förfärad och förtvivlad när jag insåg hur rättsosäker asylprocessen i Sverige är och var med och bildade ”Etikkommissionen i Sverige, ett nätverk för mänskliga rättigheter i asylprocessen” 2010. Vårt syfte är att upplysa allmänheten och vittna om den förda flyktingpolitiken samt väcka debatt om situationen för de skyddsbehövande genom media, via nätet samt genom möten. Jag har också arbetat som volontärer på Läkare i Världens psykosociala mottagning i Stockholm.

Hur blev du involverad i Den onödiga flyktingkrisen?

Som aktiv i Etikkommissionen blev jag tillfrågad om jag ville vara med i redaktionen för ”Den onödiga flyktingkrisen” och tackade ja. I det hårda samhällsklimat vi nu har i Sverige känns det viktigare än någonsin att alla goda krafter kommer samman. Trots alla rättsvidriga utvisningar som sker i Sverige idag känns det positivt att arbeta tillsammans människor som har vigt sina liv åt att försöka ändra detta och se hur stort det stöttande civilsamhället är.

Varför tycker du att Den onödiga flyktingkrisen är viktig?

Det är oerhört viktigt att kunskapen om hur rättsosäker asylprocessen är sprids både i Sverige och utomlands. Att visa att det är ett lotteri vem som får stanna och vem som får avslag. Den människosyn som präglar dagens politiker för tankarna till 30-talet. Man avhumaniserar människor på flykt och talar om ”volymer” som man måste hålla nere. Vi har fått ett samhälle där det är lagligt för poliser att göra gryningsräder och slita upp funktionshindrade barn och deras mödrar ur sina sängar och föra dem ut ur landet i specialchartrade plan till länder där inget mottagande finns och varifrån de flytt från våld och förtryck. Denna kunskap kommer genom projektet ”den onödiga flyktingkrisen” att dokumenteras så att ingen i framtiden skall kunna säga ”vi hade inte en aning”.

Mer information: Författarpresentationer

Sökord: AktuelltOm projektet

britt_25mb.tif