Författare och illustratörer

Redaktörer Eckerman, IngridStockholm. F.d. allmän- och folkhälsoläkare i Nacka. Chefredaktör för tidskriften AllmänMedicin. F.d. ordförande i Läkare för Miljön. Grundade 2016 uppropet, hemsidan och facebooksidan Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Medgrundare 2017...

1. Varför den här boken behövs – innehåll

Här beskriver vi i redaktionen hur vi upplever skeendena i asylpolitiken sedan 2015. Samtliga texter är manus-versioner från juli 2021. Smärre avvikelser jämfört med den tryckta boken kan finnas. 1.1 De ungas ambassadörer välkomnar granskningen 1.2. Mötet med en...

2. Brytpunkten 2015 – innehåll

Den stora flyktingströmmen till Sverige år 2015 medförde en rad förändringar i lagar och regler. Men vilka var de egentligen? Samtliga texter är manus-versioner från juli 2021. Smärre avvikelser jämfört med den tryckta boken kan finnas. 2.1. Nya lagar och regler 2015...

3. Afghanistan, flyktingkrisens epicentrum – innehåll

Afghanistan var det näst största ursprungslandet för flyktingarna 2015. Det var just afghanerna som nekades uppehållstillstånd och nu förväntas “återvända”. Samtliga texter är manus-versioner från juli 2021. Smärre avvikelser jämfört med den tryckta boken...

4. Den ihåliga rättssäkerheten – innehåll

Både jurister och lekmän har under åren uppfattat att asylprocesserna är rättsosäkra och godtyckliga. Här bekräftar vi att så är fallet. För en sammanfattning, se Mötet med en rättsstat på glid. 4.1. Att göra flyktingar utvisningsbara. Rättsosäkerheten i asylärenden...