Den onödiga flyktingkrisen – ett projekt om rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021

sep 30, 2021

Om projektet

”Flyktingkrisen är ett ord som används flitigt i debatt och massmedia sedan 2015 men som sällan ges en mera precis innebörd.

Vi som är engagerade i civilsamhällets flyktingarbete ser de asylsökandes kris, som bottnar i en oförutsägbar asylprocess utan rättssäkerhet, och vår egen, när vi efter bästa förmåga försöker stötta människor vilkas liv håller på att slås sönder. Vi ser också en allt djupare samhällskris där hanteringen av flyktingarna blottlägger stora brister i det som hävdas vara rättssäkerhet, och där den offentliga debatten baseras på osanningar som aldrig ifrågasätts.

Med detta projekt vill vi dels föra fram fakta som negligerats i den offentliga debatten och dels visa på bredden och djupet i civilsamhällets insatser. Ingen ska kunna säga ”vi visste inte”.

Vi vill också visa att de åtgärder som vidtogs från samhället sida har provocerat fram den kris vi är i idag, med ökande antal papperslösa, slitna volontärer som förlorat tilliten till systemet och unga människor som undrar varför de ska rösta.

Projektet består, förutom av denna bok, av Ordfront Magasin nummer 3-2021 med temat ”Den onödiga flyktingkrisen” samt av hemsidan onodigaflyktingkrisen.se. Där läggs alla delar av boken ut tillsammans med kompletterande och uppföljande material. Projektet innebär även deltagande i konferenser och annan kunskapsförmedling.

Initiativtagare och redaktörer för boken är Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter. I redaktionskommittén ingår dessutom Jan Stattin, Solveig Freudenthal, Carin Flemström och Birgitta Göransson. Förutom redaktionen har ett över fyrtio författare, fyra illustratörer, fyra korrekturläsare och en översättare medverkat i boken utan ekonomisk ersättning. Många som drabbats av krisen har berättat sina historier, ofta under annat namn.

Våra samarbetspartner är Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar, nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, Etikkommissionen i Sverige, kampanjen Håll ihop Sverige och Haninge frivilliga familjehem.

Ekonomiska bidrag har vi fått från Arena Idé och Atlas förlag (Sverker Sörlins krisstipendium), Etikkommissionen i Sverige samt Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Många privatpersoner har bidragit med små och stora summor. Migra förlag har arbetat pro bono.

Boken och Ordfront Magasin 3-2021 säljs av Stöttepelaren stottepelaren.se. Eventuellt överskott från projektet går till Stöttepelaren.

Ett varmt tack till alla som bidragit till att möjliggöra detta projekt!

Augusti 2021

Ingrid Eckerman                      

Karin Fridell Anter                   

Jan Stattin                                

Solveig Freudenthal               

Carin Flemström                     

Birgitta Göransson

Sökord: Om projektet, Boken, Civilsamhället, Innehållsförteckning

Till Innehåll