”Den onödiga flyktingkrisen” blir vilande!

dec 31, 2022

Aktuellt 2022.

Från och med januari 2023 blir denna sida vilande. Sidan kommer att finnas kvar under överskådlig tid, men inget nytt material tillkommer. Boken och Ordfront Magasin köps fortfarande bäst hos Stöttepelaren.

Den långa titeln för boken Den onödiga flyktingkrisen är ”Rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021”. Sedan publiceringen hösten 2021 har mycket hänt: Vi fick en ny flyktingvåg i form av ukrainarna, och vi har fått fick en ny regering.

Rättssäkerheten visar fortfarande stora brister. Civilsamhället gör som det alltid gör: ställer upp för flyktingarna.

Mottagandet av de ukrainska flyktingarna har flutit bättre än flyktingmottagandet 2015, men uppvisar fortfarande brister. Dagersättningen på högst 71 kr räcker inte långt.

Föreningen Stöttepelaren, som hjälper före detta ensamkommande barn, numera unga vuxna, som har fått nej på sina asylansökningar, har fått en ny grupp: de som på grund av låg ålder, gymnasiestudier eller pågående processer haft sin försörjning ordnad under sju år men plötsligt står på gatan då de fått avslag på sin nya asylansökan. Vi har sett en ny våg av vidareflyktingar till Frankrike och Tyskland.

Under den tid vi skildrar i boken hade vi en socialdemokratisk regering. Den 24 november 2015 talade Stefan Löfven om behovet av ett andrum i asylpolitiken, men de uttalat tillfälliga inskränkningar som då aviserades blev permanenta och prisades senare av Magdalena Andersson som ett paradigmskifte. 

2022 års nya regering, som styrs av Sverigedemokraterna, försöker inte ens se ut som om de bryr sig om mänskliga rättigheter. Andemeningen i det så kallade Tidöavtalet är att Sverige ska befrias från alla med ”utomvästligt” ursprung, framför allt flyktingar.

Vi som är aktiva inom asylrättsrörelsen kommer nu att ägna vår energi och tid dels åt fortsatt stöd för flyktingar, dels åt att bekämpa Tidöavtalet.

Hemsidans redaktion 2022: Ingrid Eckerman och Jan Stattin

Sökord: Aktuellt, Projektet

Pressmeddelandet