Seminarier att lyssna till och läsa

dec 18, 2021

Aktuellt

En del av alla de seminarier som handlar om de problem som belyses i Den onödiga flyktingkrisen finns inspelade.

Se också Projektet i media och Kalendarium

En rättsstat på glid: Att göra barn utvisningsbara (text) Miniseminarium på MR-dagarna 6.12.2021. Arr. Stöttepelaren och Den onödiga flyktingkrisen. Medverkande: Ali Zardadi, Nanna Töcksberg Zelano, Karin Fridell Anter.

Asylprocessen för hbtqi-sökande och rättsutredningen. Avslagsmotiveringar i hbtqi-ärenden 8.11.2021. Arr. Rosengrenska stiftelsen. Medverkande: Aino Gröndahl, Torgny Alstad.
Skrivet referat.

Vad är migrationsmyten – ett panelsamtal 15.12.2021. Arr. ABF Stockholm. Medverkande: Rebecka Bohlin, Peo Hansen, Enna Gerin, Göran Greider.

Respektlösa utredningar av barnfamiljer och ungdomar på flykt (text) 5.12.2021. Arr BUV, Barnkonventionen 2021. Medverkande: Birgitta Göransson.

En advokats iakttagelser 2015 – 2021 – Göteborg 31.10.2021. Arr. Skyddsvärnet i Göteborg.
En advokats iakttagelser 2015 – 2021 – Haninge 25.10.2021 Arr. Haninge frivilliga familjehem.
Medverkande: Emilie Hillert.

”Med handskar och halsduk kan du gömma dina ateistiska tatueringar”. Om konventionsbrott i svenska asylärenden. 31.10.2021. Arr. Skyddsvärnet i Göteborg. Medverkande: Jan Stattin.

En aktuell internationell överblick samt jämförelse med migrationspolitiken då Balkankriget bröt ut för 30 år sedan 25.10.2021. Arr. Haninge frivilliga familjehem. Medverkande: Pierre Schori.

Den onödiga flyktingkrisen 23.9.2021 Gävle bibliotek. Medverkande: Jan Stattin.

Den onödiga flyktingkrisen. Hur makthavarna skapade en kris för barn, ungdomar och civilsamhället Inspelat maj 2021. Sänt 14.9.2021. Arr. Barnrättsdagarna 2021. Medverkande Ingrid Eckerman, Solveig Freudenthal, Birgitta Göransson.

Saknar asylskäl – myten om den rättssäkra asylprocessen 28.5.2021 Arr. Arena Idé. Medverkande: Lisa Pelling, Emilie Hillert, Sanna Vestin, Ingrid Eckerman, Aino Gröndahl, Reza Rahimi, Karin Fridell Anter.

Afghan refugees in Sweden 5.5.2021 Arr. AMASO Afghan Migrants. Medverkande: Karin Fridell Anter.

Sökord: Bristande rättssäkerhet, Om projektet

Till Aktuellt

Till startsidan