Systematiska brott mot barnkonventionen

nov 6, 2021

Aktuellt

Vid ett symposium under den så kallade BUV-konferensen 4 – 5 november presenterades den nyutkomna boken ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021”.

Temat för årets konferens var barnkonventionen, och föreläsarna anlade också barnperspektiv vid sin presentation av innehållet boken. Barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari 2020. Det är uppenbart att Sverige, när det gäller flyktingbarn, medvetet bryter mot en rad artiklar i barnkonventionen.

Forskarna som lyssnade på presentationen blev djupt berörda. ”Jag kunde inte tro att det är så hårt” sade en av dem, som av och till stängt av skärmen för att orka.

Moderator var f.d. socialchefen och socialdemokraten Carin Flemström. Hon ifrågasatte också hur en domstol kan kalla upprepade våldtäkter på en inlåst pojke för ”misshandel”. Kan pojkar verkligen inte våldtas?

Läkaren Ingrid Eckerman beskrev skandalen med de medicinska åldersbedömningarna. Den granskningskommitté som tillsatts av justitieminister Morgan Johansson kom nyligen till samma slutsats som tidigare civilsamhället och forskare: att det inte finns något vetenskapligt underlag för den metod som Rättsmedicinalverket valde 2017, och som fortfarande används.

Birgitta Göransson, psykolog och f.d. kriminalvårdsdirektör, beskrev den rättsosäkerhet som lett till psykisk ohälsa och självmord hos många av de unga ensamkommande. Hennes erfarenhet är att migrationsdomstolarna, till skillnad från andra domstolar, inte gör någon självständig värdering av bevisning. Läs hennes föredrag!

När Solveig Freudenthal, folkhälsoforskare, berättade om hur multihandikappade barn dumpades på en flygplats i främmande land, utan vare sig ytterkläder eller mediciner, var det många som drog efter andan.

Synen på våra flyktingar i allmänhet och de ensamkommande afghanska ungdomarna i synnerhet börjar alltför mycket likna vad som hände i Tyskland på 30-talet. Men idag kan ingen säga ”jag visste inte”!

Sökord: Aktuellt, Barn

Läs mer: Respektlösa utvisningar av barnfamiljer och barn på flykt. Birgitta Göransson.