Webbinarium om barnens situation 31 maj

Etikkommissionen i Sverige är en av organisationerna bakom Den onödiga flyktingkrisen. Den 31 maj 2021 kl 18.30 ordnar de ett möte om barnen: funktionshindrade barn, familjebarn och ensamkommande barn. Talarna medverkar alla i Den onödiga flyktingkrisen. Anmälan till...

4.3. Att göra barn utvisningsbara

En genomgång av förskjutningar i praxis 2016-2020 Hanteringen av ensamkommande barn utan ordnat mottagande utgör ett exempel på att viktiga riktlinjer som styr praxis utvecklas på myndighetsnivå utan möjlighet till överklagande och att praxis därmed kan hamna långt...

5.5. Barnfamiljer på flykt

Sverige negligerar barnkonventionen. Under vad som har kallats ”den stora flyktingvågen” 2015 sökte 162 877 personer, varav 70 384 barn, asyl i Sverige. Sedan dess har antal asylsökande minskat drastiskt och under 2020 sökte endast 12 991 personer asyl...