Projektet i media

maj 11, 2021

Här länkar vi till artiklar i andra media med anknytning till Den onödiga flyktingpolitiken.

En politiskt skapad kris för flyktingar Ordfront Magasin presenterar temanumret 3-2021 med ett antal inledningar från artiklarna i tidningen.

Hallå där Ingrid Eckerman – “Vi tvingas rädda liv” Altinget 23.6.2021

Karin Fridell Anter en av fem nominerade till Raoul Wallenbergpriset för arbetet med ensamkommande Blankspot 2.6.2021

Den onödiga flyktingkrisen Riktpunkt.nu 7.5.2021

Ingen ska kunna säga att de inte kände till den humanitära katastrofen  Internationalen 4.5.2021

Mötet med en rättsstat på glid – ingen ska kunna säga “jag visste inte”  Asylkommissionen 26.4.2021

Fel att utvisa till ett Afghanistan på randen till kaos  Sydasien 23.4.2021

Rättstat på glid  Tidskrift för kriminalvård 19.4.2021

Om barnfamiljer på flykt  FARR 9.4.2021

Ny bok om flyktingkrisen  Mena-tidningen 7.4.2021

Varför man flyr och varför man inte kan återvända Professor William Maley, Australien. Dagens Arena 20.3.2021

Läkare dömer ut utvärdering av åldersbedömningar: ”De är jäviga” Syre 19.3.2021

Blir granskningen av åldersbedömningarna oberoende?  Ingrid Eckerman. Dagens Medicin 5.3.2021

Till Om projektet