Copyright

maj 11, 2021

Om projektet

Tills vidare ägs copyrighten till alla texter på denna hemsida av respektive författare samt projektet Den onödiga flyktingkrisen.

När det gäller texterna i fliken “Berättelser” är media välkomna att återge berättelserna med angivande av källa. Media är också välkomna att referera till eller citera delar av övriga nätpublicerade texter med angivande av författare och projektets namn. På förfrågan kan i vissa fall tillstånd ges till publicering av en hel text.