Bilaga A. Tabellbilaga till kapitel 2.2

Nedanstående tabeller bygger främst på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på direkta frågor. Vissa siffror har räknats fram utifrån tillgänglig information. Författare: Karin Fridell Anter. Manus juli 2021. Siffrorna i olika...