Att överleva men inte leva

Berättelse nr 7 Benny kom från Iran till Sverige som 14-åring. I sin asylprövning blev han uppskriven till 18 år och förlorade omedelbart allt. Han hade ett nätverk som gjorde det möjligt för honom att leva papperslöst tills han kunde söka asyl på nytt fyra år efter...