Författare och illustratörer

Redaktörer Eckerman, IngridStockholm. F.d. allmän- och folkhälsoläkare i Nacka. Chefredaktör för tidskriften AllmänMedicin. F.d. ordförande i Läkare för Miljön. Grundade 2016 uppropet, hemsidan och facebooksidan Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Medgrundare 2017...

1. Varför den här boken behövs – innehåll

Här beskriver vi i redaktionen hur vi upplever skeendena i asylpolitiken sedan 2015. Samtliga texter är manus-versioner från juli 2021. Smärre avvikelser jämfört med den tryckta boken kan finnas. 1.1 De ungas ambassadörer välkomnar granskningen 1.2. Mötet med en...

2. Brytpunkten 2015 – innehåll

Den stora flyktingströmmen till Sverige år 2015 medförde en rad förändringar i lagar och regler. Men vilka var de egentligen? Samtliga texter är manus-versioner från juli 2021. Smärre avvikelser jämfört med den tryckta boken kan finnas. 2.1. Nya lagar och regler 2015...

3. Afghanistan, flyktingkrisens epicentrum – innehåll

Afghanistan var det näst största ursprungslandet för flyktingarna 2015. Det var just afghanerna som nekades uppehållstillstånd och nu förväntas “återvända”. Samtliga texter är manus-versioner från juli 2021. Smärre avvikelser jämfört med den tryckta boken...