Handläggaren som felsökare

Berättelse nr 14. Reza hade tillfälligt uppehållstillstånd genom gymnasielagen och hade fått ett tvåårigt arbetskontrakt som skulle ge permanent uppehållstånd. När han fick sitt beslut från Migrationsverket blev det avslag. Det visade sig att de två årens anställning...