Gymnasielagens ekonomiska konsekvenser 

Foto projektet Jobbprepp, Värmdö Aktuellt 2022. Vi som arbetar med flykting- och asylrättsfrågor får ibland frågor om vad ”gymnasielagen” har kostat samhället. Den frågan är fel ställd. Man bör snarare diskutera hur mycket samhället har vunnit på denna lag. Att...

Upprop mot Tidöavtalet

Aktuellt 2022. FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, är en paraplyorganisation för de flyktinggrupper som finns på snart sagt varje ort i Sverige. Förutom stöd till medlemsorganisationerna bedriver man rådgivning till asylsökande och förvarstagna och information till...

Utvisningen av Amir – ett exempel

Berättelse nr 34 Amir kom från Afghanistan år 2012 och hade starka skyddsskäl, jagad av klanfiender sedan hans far och bror dödats. Hans skyddsskäl underkändes av migrationsverket, men han stannade i Sverige i som en del i en svensk familj. Trots svåra upplevelser...