Rättsosäkerheten på Migrationsverket allt mer uppenbar

Asylprocessen liknar mest ett lotteri. Ill. Mattias Elftorp. Aktuellt 2022. Under åren sedan 2015 har många grepp försökts för att väcka uppmärksamhet hos beslutsfattarna om den rättsosäkerhet som råder på Migrationsverket: upprop [1], demonstrationer, debattartiklar,...