¤ Javid – hur gammal är han egentligen?

Javid sökte asyl i Sverige sommaren 2015. Det födelsedatum han angav var 30 maj 2001. Personalen på Migrationsverkets inskrivningsenhet accepterade att den pojke de såg framför sig var ett barn, nyss fyllda 14. Berättat för Karin Fridell Anter. Manus juli 2021. Bild:...

¤ Mehdi: förväxlades knäbilderna?

Mehdi är en av de ungdomar som skrivits upp i ålder på grundval av en medicinsk åldersbedömning. Här brister rättssäkerheten allvarligt. Migrationsverket bröt mot den utfästelse som gjorts i samband med intervjun.I beslutsunderlaget angavs ett felaktigt datum för...

¤ Utvisning som födelsedagspresent

I den nya utlänningslagen från juli 2021 sägs att ”en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.” Detta...