Vi som arbetar med projektet

Om projektet Ny ledning från 2022 I januari 2022 går projektet in i ett nytt skede, där bokens budskap ska föras ut. Ansvariga för detta är Jan Stattin och Ingrid Eckerman. Övriga f.d. medlemmar av redaktionskommittén kommer att finnas tillgängliga för intervjuer,...

Malå bjöd in Den onödiga flyktingkrisen

För första gången på ett år kom paraplyerna väl till pass vid lördagsdemonstrationen i Malå 14 maj 2022. Aktuellt 2022. Det blev ytterligare ett boksläpp för Den onödiga flyktingkrisen – denna gång i Malå den 14 maj 2022, när isen ännu inte hade släppt. Malå kommun,...

Följ EU:s riktlinjer för alla flyktingar!

Rysslands anfall på den självständiga staten Ukraina fyller oss alla med avsky. Närområdet tar alltid det största ansvaret för de flyende. 1,3 miljoner människor har flytt Ukraina. Ytterligare många miljoner förväntas lämna sina hem – först kvinnor, barn och äldre,...

Kalendarium 2022

Aktuellt 2022. Se Kalendarium 2021 för genomförda aktiviteter. Planerade och genomförda aktiviteter 31 maj. Författarträff. Kollektivhuset Fullersta backe. Ingrid Eckerman 30 maj. Hearing om asylpolitiken. Arr. Etikkommissionen i Sverige. Solveig Freudenthal, Karin...