”Den onödiga flyktingkrisen” blir vilande!

Aktuellt 2022. Från och med januari 2023 blir denna sida vilande. Sidan kommer att finnas kvar under överskådlig tid, men inget nytt material tillkommer. Boken och Ordfront Magasin köps fortfarande bäst hos Stöttepelaren. Den långa titeln för boken Den onödiga...

Följ EU:s riktlinjer för alla flyktingar!

Rysslands anfall på den självständiga staten Ukraina fyller oss alla med avsky. Närområdet tar alltid det största ansvaret för de flyende. 1,3 miljoner människor har flytt Ukraina. Ytterligare många miljoner förväntas lämna sina hem – först kvinnor, barn och äldre,...

Kalendarium 2022

Aktuellt 2022. Se Kalendarium 2021 för genomförda aktiviteter. Planerade och genomförda aktiviteter 31 maj. Författarträff. Kollektivhuset Fullersta backe. Ingrid Eckerman 30 maj. Hearing om asylpolitiken. Arr. Etikkommissionen i Sverige. Solveig Freudenthal, Karin...

2022 – projektet i ett nytt skede!

Aktuellt 2022. Projektet ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021” startade i början av 2021 och har drivits av en redaktionskommitté bestående av Ingrid Eckerman, Karin Fridell Anter, Jan Stattin, Solveig...

Bilder och information

Information Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021. Red. Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter. 528 s. Migra förlag i samarbete med Stöttepelaren 2021. ISBN 978-91-87867-23-1 Foton av redaktionen finns...