”Den onödiga flyktingkrisen” blir vilande!

Aktuellt 2022. Från och med januari 2023 blir denna sida vilande. Sidan kommer att finnas kvar under överskådlig tid, men inget nytt material tillkommer. Boken och Ordfront Magasin köps fortfarande bäst hos Stöttepelaren. Den långa titeln för boken Den onödiga...

Gymnasielagens ekonomiska konsekvenser 

Foto projektet Jobbprepp, Värmdö Aktuellt 2022. Vi som arbetar med flykting- och asylrättsfrågor får ibland frågor om vad ”gymnasielagen” har kostat samhället. Den frågan är fel ställd. Man bör snarare diskutera hur mycket samhället har vunnit på denna lag. Att...

Upprop mot Tidöavtalet

Aktuellt 2022. FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, är en paraplyorganisation för de flyktinggrupper som finns på snart sagt varje ort i Sverige. Förutom stöd till medlemsorganisationerna bedriver man rådgivning till asylsökande och förvarstagna och information till...