Boken

Denna del av hemsidan är under omarbetning och uppdatering.

Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021 är namnet på boken som vi hoppas kommer ut hösten 2021. Samma artiklar läggs också ut här på sidan. Alla artiklar är ännu inte klara. Smärre ändringar kan ske till den tryckta utgåvan, men då uppdateras denna version.

Media är välkomna att referera eller citera delar av de nätpublicerade texterna med angivande av författare och projektets namn. På förfrågan kan i vissa fall tillstånd ges till publicering av en hel text.

2.1. Nya lagar och regler 2015 – 2021

Sveriges väg från mänsklig flyktingpolitik till Europas botten Sverige har historiskt sett hört till de länder som beviljat uppehållstillstånd till många asylsökande. Men en stor del av detta har handlat om speciella grupper. Sverige har aldrig varit generöst mot dem...

2.2. 2015 års flyktingar – vilka var de och vad hände sedan?

Syrier och eritreaner prioriterades före afghaner och irakier. Denna artikel bygger på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på våra direkta frågor. Siffrorna i olika källor stämmer inte helt med varandra och vi presenterar dem...

2.3. Tabellbilaga till “2015 års flyktingar”

Siffror från Migrationsverket. Nedanstående tabeller bygger främst på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på direkta frågor. Vissa siffror har räknats fram utifrån tillgänglig information. Författare: Karin Fridell Anter....

2.4. Att sätta foten på svensk jord – vad hände sedan?

Livet i Sverige blev inte som de hoppats Kapitlet utgår från vad ensamkommande afghanska ungdomar har berättat, men mycket rör också andra flyktingar. Ett avslutande avsnitt handlar om barnfamiljerna. Författare: Ingrid Eckerman. Version 22.5.2021. Bild: Mohammad har...

3.3. Återvändande till Afghanistan – teori och verklighet

"Deportationerna till Afghanistan är orimliga, ekonomiskt såväl som mänskligt." Alltsedan hösten 2016, då migrations- och justitieminister Morgan Johansson sade att ”vi kan inte ta hand om Mellanösterns alla pojkar”, har det stått klart att regeringens mål är att så...

3.4. Internflykt – en svensk uppfinning

En fantasiprodukt som alibi för inhumana utvisningar ”Det var inte svårt att hitta.Nu är det din tur.Jag har hittat denna adressen.Du med Maryam har förstörde mitt liv.Du måste dö som en hund.Var du än är, hittar jag dig och drar dina ögon ur din skål.” Det står...

4.2. Åldersbedömningar och rättssäkerhet

Kan åldersbedömning vara rättssäker? En av de stora kontroverserna sedan flyktingvågen 2015, då vi mottog ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar, är de åldersbedömningar som gjordes, och fortfarande görs, med eller utan stöd av medicinska tekniker....

4.2.1. Medicinska åldersbedömningar av ensamkommande asylsökande

Skandalen medicinska åldersbedömningar. ”En ungdom jag känner: Man ignorerade id-handling och intyg från socialsekr, god man, lärare, kurator. Intyg att han växt 15 cm senaste 1,5 året och ansiktsdragen ändrats (pubertet), vilket HVB-hemmets foton bekräftar.”...