Boken (alla kapitel)

Boken och temanumret av Ordfront Magasin köps bäst hos Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar eller email butik@stottepelaren.se. Pris för boken minst 250 kr, för Ordfront 80 kr plus frakt. Glöm inte att ange adress!

Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021 är namnet på boken som kom ut i oktober 2021. Här på hemsidan finns manus till alla bokens kapitel. Smärre ändringar kan ha skett i den tryckta utgåvan. Den slutgiltiga versionen finns som pdf-fil, liksom ett supplement.

Media är välkomna att referera eller citera delar av de nätpublicerade texterna med angivande av författare och projektets namn. På förfrågan kan i vissa fall tillstånd ges till publicering av en hel text.

Till Innehåll 

1.2. Mötet med en rättsstat på glid

Att på djupet ta del av ett asylärende är en omskakande upplevelse. Bilden av en rättssäker process där den asylsökande får stöd att lyfta fram sina asylskäl och dessa sedan noga och insiktsfull bedöms, faller i bitar. Politikernas tal om ”människor utan asylskäl” och...

1.3. En advokats iakttagelser 2015 – 2020

Emilie Hillert Det som för fem år sen var extremt, har nu normaliserats. 2015 var året då ovanligt många flyktingar gav sig ut på den livsfarliga resan över Medelhavet. Året då familjer separerades i fruktan och förtvivlan när pengarna bara räckte för att smuggla en...

1.4 Reflektioner över den onödiga flyktingkrisen

Det som hände 2015 var ingen kris. Sverige har länge vårdat en självbild som ”en stark global röst och aktör för alla personers fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna” [1]. Med hänvisning till hjältar som Raoul Wallenberg och Harald Edelstam har Sverige...

1.5. Dags att dra lärdom av historiska paralleller

När gränspolisen hämtar mamman i en flyktingfamilj i södra Gästrikland, och hon panikslagen faller ihop på golvet med barnen i skräck omkring sig, ställer sig sjuttioåriga Elvy hindrande framför poliserna och säger: ”Ser ni inte vad ni gör, säger ni aldrig ifrån? Ta...

2.1. Nya lagar och regler 2015 – 2021

Sverige har historiskt sett hört till de länder som beviljat uppehållstillstånd till många asylsökande. Men en stor del av detta har handlat om speciella grupper. Sverige har aldrig varit generöst mot dem som har haft att förlita sig på sina individuella asylskäl. Att...

2.2. Vilka var 2015 års flyktingar – och hur gick det för dem?

Denna artikel bygger på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på direkta frågor. Med en större forskningsinsats skulle man kunna nå längre. Siffrorna i olika källor stämmer inte helt med varandra och presenteras därför i avrundad...

Bilaga A. Tabellbilaga till kapitel 2.2

Nedanstående tabeller bygger främst på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på direkta frågor. Vissa siffror har räknats fram utifrån tillgänglig information. Författare: Karin Fridell Anter. Manus juli 2021. Siffrorna i olika...

2.4. Att sätta foten på svensk jord – vad hände sedan?

Kapitlet utgår från vad ensamkommande afghanska ungdomar har berättat, men mycket rör också andra flyktingar. Ett avslutande avsnitt handlar om barnfamiljerna. Författare: Ingrid Eckerman. Manus juli 2021. Bild: Mohammad har prickat ut de ställen han bodde på under...

¤ Papperslös i Iran och i Sverige

Min pappa var arméchef i östra Kabul när talibanerna attackerade Kabul 1995 och ledaren för hazarernas folkgrupp, Abdul Ali Mazari, dog. Det fanns ingen möjlighet för min pappa att fly till någon annan del av Afghanistan utan efter en tid var han tvungen att lämna...

3.1. Afghanistan: Varför man flyr och inte kan återkomma

En del människor är förutseende. De ser tydliga tecken på att en katastrof närmar sig och vill ge sig av innan det är för sent [1]. Andra har antingen själva upplevt direkt förföljelse, såsom den beskrivs i FN:s flyktingkonvention från 1951, eller har sett hur...