Advokaten: ”Domstolen gör precis som de har lust”

Jan Stattin Några glimtar om rättsosäkerhet och konventionsbrott i svenska asylärenden. Aktuellt Jan Stattin, doktor i historia, religionsvetare, talade vid boksläppet Den onödiga flyktingkrisen i Göteborg 31 oktober 2021. ”Sverige är och har varit en stark röst för...

Afghanistan: Fred eller fortsatt krig?

Talibanerna på väg att ta över Afghanistan. Aktuellt I denna artikel beskrivs bland annat avtalet mellan USA och talibanerna, vem som var vinnare och förlorare, och orsakerna till varför de förhandlingar som ägt rum mellan bägge afghanska parterna i Doha, Qatar, inte...

Bilaga A. Tabellbilaga till kapitel 2.2

Nedanstående tabeller bygger främst på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på direkta frågor. Vissa siffror har räknats fram utifrån tillgänglig information. Författare: Karin Fridell Anter. Manus juli 2021. Siffrorna i olika...

3.3. Återvändande till Afghanistan – teori och verklighet

Alltsedan hösten 2016, då migrations- och justitieminister Morgan Johansson sade att ”vi kan inte ta hand om Mellanösterns alla pojkar”, har det stått klart att regeringens mål är att så många som möjligt med afghanskt medborgarskap ska utvisas till Afghanistan. Att...