Afghanistan: Fred eller fortsatt krig?

Talibanerna på väg att ta över Afghanistan. I denna artikel beskrivs bland annat avtalet mellan USA och talibanerna, vem som var vinnare och förlorare, och orsakerna till varför de förhandlingar som ägt rum mellan bägge afghanska parterna i Doha, Qatar, inte kommit...

2.2. 2015 års flyktingar – vilka var de och vad hände sedan?

Syrier och eritreaner prioriterades före afghaner och irakier. Denna artikel bygger på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på våra direkta frågor. Siffrorna i olika källor stämmer inte helt med varandra och vi presenterar dem...

2.3. Tabellbilaga till “2015 års flyktingar”

Siffror från Migrationsverket. Nedanstående tabeller bygger främst på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på direkta frågor. Vissa siffror har räknats fram utifrån tillgänglig information. Författare: Karin Fridell Anter....

3.3. Återvändande till Afghanistan – teori och verklighet

“Deportationerna till Afghanistan är orimliga, ekonomiskt såväl som mänskligt.” Alltsedan hösten 2016, då migrations- och justitieminister Morgan Johansson sade att ”vi kan inte ta hand om Mellanösterns alla pojkar”, har det stått klart att regeringens mål...