2.2. 2015 års flyktingar – vilka var de och vad hände sedan?

Syrier och eritreaner prioriterades före afghaner och irakier. Denna artikel bygger på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på våra direkta frågor. Siffrorna i olika källor stämmer inte helt med varandra och vi presenterar dem...

2.3. Tabellbilaga till “2015 års flyktingar”

Siffror från Migrationsverket. Nedanstående tabeller bygger främst på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på direkta frågor. Vissa siffror har räknats fram utifrån tillgänglig information. Författare: Karin Fridell Anter....

3.2. Återvändande till Afghanistan – teori och verklighet

“Deportationerna till Afghanistan är orimliga, ekonomiskt såväl som mänskligt.” Alltsedan hösten 2016, då migrations- och justitieminister Morgan Johansson sade att ”vi kan inte ta hand om Mellanösterns alla pojkar”, har det stått klart att regeringens mål...

4.8. Konvertitutredningen och dess följdverkningar

Migrationsverkets prövning av konvertiter är godtycklig och rättsosäker. ”Varje gång ett fall blev offentligt och Migrationsverket skulle svara på kritiken så hävdade de att de inte kunde diskutera enskilda fall offentligt, vilket är helt korrekt. Men detta gjorde...