Temanummer Ordfront Magasin 3-2021

Aktuellt ”Den onödiga flyktingpolitiken” har inlett samarbete med Ordfront Magasin. Nummer 3 2021, som kommer i juni, blir ett temanummer om flyktingpolitiken. Här kommer vi att bidra med en serie artiklar. Ämnena kommer att motsvara de ämnen som boken...

2022 – projektet i ett nytt skede!

Aktuellt 2022. Projektet ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021” startade i början av 2021 och har drivits av en redaktionskommitté bestående av Ingrid Eckerman, Karin Fridell Anter, Jan Stattin, Solveig...

Över 80 personer har bidragit till projektet

Om projektet Projektet, som ledde till den 528 sidor tjocka boken, är ett lagarbete från civilsamhället. Sammanlagt har över 80 personer varit involverade, alla på volontär basis. I boken Den onödiga flyktingkrisen medverkar 50 författare samt fyra illustratörer. Se...

Advokaten: ”Domstolen gör precis som de har lust”

Jan Stattin Några glimtar om rättsosäkerhet och konventionsbrott i svenska asylärenden. Aktuellt Jan Stattin, doktor i historia, religionsvetare, talade vid boksläppet Den onödiga flyktingkrisen i Göteborg 31 oktober 2021. ”Sverige är och har varit en stark röst för...