Temanummer Ordfront Magasin 3-2021

Aktuellt “Den onödiga flyktingpolitiken” har inlett samarbete med Ordfront Magasin. Nummer 3 2021, som kommer i juni, blir ett temanummer om flyktingpolitiken. Här kommer vi att bidra med en serie artiklar. Ämnena kommer att motsvara de ämnen som boken...

”Den onödiga flyktingkrisen” blir vilande!

Aktuellt 2022. Från och med januari 2023 blir denna sida vilande. Sidan kommer att finnas kvar under överskådlig tid, men inget nytt material tillkommer. Boken och Ordfront Magasin köps fortfarande bäst hos Stöttepelaren. Den långa titeln för boken Den onödiga...

Märkligheter från Migrationsverket 1

Berättelse nr 42. Publicerat i Ordfront Magasin nr 3-2021. I genomsnitt har du släkt ”Eftersom landinformationen säger att varje afghansk kvinna föder i medeltal fem barn anser migrationsverket att din uppgift att du inte har nära släktingar i Afghanistan inte är...

Mitt namn är Mohammad

Berättelse nr 41. Författare M. Mosa Mohammadi. Översättning från dari. Publicerad i Ordfront Magasin 3-2021. Mitt namn är Mohammad. Jag och min fru kom till Sverige år 2015. Vi hade bestämt oss för att fly från Afghanistan till ett av de nordiska länderna för att...