4.2. Åldersbedömning och rättssäkerhet

Kan åldersbedömning vara rättssäker? En av de stora kontroverserna sedan flyktingvågen 2015, då vi mottog ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar, är de åldersbedömningar som gjordes, och fortfarande görs, med eller utan stöd av medicinska tekniker....

4.3.3 Riksåklagaren svarar inte på fråga om jäv

Angående jäv i utredningen ”Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen” (Ju 2020:14). Justitiedepartementet är den myndighet som ansvarar för verksamheten vid Rättsmedicinalverket (RMV). Justitie- och...