4.2. Åldersbedömningar och rättssäkerhet

Kan åldersbedömning vara rättssäker? En av de stora kontroverserna sedan flyktingvågen 2015, då vi mottog ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar, är de åldersbedömningar som gjordes, och fortfarande görs, med eller utan stöd av medicinska tekniker....

Bilaga B. ”Angående ny GD vid Rättsmedicinalverket”

Tre professorer kräver vetenskaplig kompetens i RMV:s ledning. Brev från Sveriges samtliga tre professorer i rättsmedicin ställt till inrikes- och justitieminister Morgan Johansson 16 februari 2018. Angående ny GD vid Rättsmedicinalverket Sammanfattning RMV är en...