Kalendarium 2022

Aktuellt 2022. Se Kalendarium 2021 för genomförda aktiviteter. Planerade och genomförda aktiviteter 31 maj. Författarträff. Kollektivhuset Fullersta backe. Ingrid Eckerman 30 maj. Hearing om asylpolitiken. Arr. Etikkommissionen i Sverige. Solveig Freudenthal, Karin...

Kalendarium 2021

Aktuellt Information och kontakt: Ingrid Eckerman info@onodigaflyktingkrisen.se 070 557 31 93 Se även Kalendarium 2022. Genomförda aktiviteter 2021 15.12.2021 Höör. Café Tillsammans om “den onödiga flyktingkrisen”. Arr. Tillsammans Höör. Medverkande Märta...

2022 – projektet i ett nytt skede!

Aktuellt 2022. Projektet ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021” startade i början av 2021 och har drivits av en redaktionskommitté bestående av Ingrid Eckerman, Karin Fridell Anter, Jan Stattin, Solveig...

Över 80 personer har bidragit till projektet

Om projektet Projektet, som ledde till den 528 sidor tjocka boken, är ett lagarbete från civilsamhället. Sammanlagt har över 80 personer varit involverade, alla på volontär basis. I boken Den onödiga flyktingkrisen medverkar 50 författare samt fyra illustratörer. Se...

Seminarier att lyssna till och läsa

Aktuellt. En del av alla de seminarier som handlar om de problem som belyses i Den onödiga flyktingkrisen finns inspelade. Se också Projektet i media och Kalendarium Spellista på Youtube Medicinska åldersbedömningar – hur kunde det gå så snett? Föreläsning av...