1. Varför den här boken behövs – innehåll

Här beskriver vi i redaktionen hur vi upplever skeendena i asylpolitiken sedan 2015. 1.1. Mötet med en rättsstat på glid. Redaktionen (Ingrid Eckerman, Carin Flemström, Karin Fridell Anter, Solveig Freudenthal, Jan Stattin) 1.2. Det är dags att dra lärdom av...

2. Brytpunkten 2015 – innehåll

Den stora flyktingströmmen till Sverige år 2015 medförde en rad förändringar i lagar och regler. Men vilka var de egentligen? 2.1. Nya lagar och regler 2015 – 2021 Karin Fridell Anter 2.2. 2015 års flyktingar – vilka var de, och vad hände sedan? Karin...

3. Om Afghanistan – innehåll

Afghanistan var det näst största ursprungslandet för flyktingarna 2015. Det var just afghanerna som nekades uppehållstillstånd och nu förväntas “återvända”. 3.1. Afghanistan närmare krig än fred Anders Fänge 3.2. Återvändande till Afghanistan – teori...

4. Den ihåliga rättssäkerheten – innehåll

Både jurister och lekmän har under åren uppfattat att asylprocesserna är rättsosäkra och godtyckliga. Här bekräftar vi att så är fallet. För en sammanfattning, se Mötet med en rättsstat på glid. 4.1.1. Att göra flyktingar utvisningsbara. Rättsosäkerheten i asylärenden...

5. Effekter av den nya politiken – innehåll

Effekterna av strategin för att hantera de många flyktingarna var förödande. Mest utsatta var de ensamkommande barnen. 5.1. Om psykisk ohälsa, rättsosäkerhet och volontärhälsa Birgitta Göransson 5.2. Notan för den nya asylpolitiken betalas i människoliv Elisabet...