1. Varför den här boken behövs – innehåll

Här beskriver vi i redaktionen hur vi upplever skeendena i asylpolitiken sedan 2015. 1.1 De ungas ambassadörer välkomnar granskningen 1.2. Mötet med en rättsstat på glid. Redaktionen (Ingrid Eckerman, Carin Flemström, Karin Fridell Anter, Solveig Freudenthal, Jan...

2. Brytpunkten 2015 – innehåll

Den stora flyktingströmmen till Sverige år 2015 medförde en rad förändringar i lagar och regler. Men vilka var de egentligen? 2.1. Nya lagar och regler 2015 – 2021 Karin Fridell Anter 2.2. Vilka var 2015 års flyktingar – och hur gick det för dem? Karin...

3. Om Afghanistan – innehåll

Afghanistan var det näst största ursprungslandet för flyktingarna 2015. Det var just afghanerna som nekades uppehållstillstånd och nu förväntas “återvända”. 3.1. Varför man flyr och inte kan återkomma William Maley De gick runt och visade kroppsdelarna för...

4. Den ihåliga rättssäkerheten – innehåll

Sidan är under omarbetning och uppdatering. Både jurister och lekmän har under åren uppfattat att asylprocesserna är rättsosäkra och godtyckliga. Här bekräftar vi att så är fallet. För en sammanfattning, se Mötet med en rättsstat på glid. 4.1. Att göra flyktingar...

5. Effekter av den nya politiken – innehåll

Hemsidan omarbetas och kompletteras. Effekterna av strategin för att hantera de många flyktingarna var förödande. Mest utsatta var de ensamkommande barnen. 5.1. Om psykisk ohälsa, rättsosäkerhet och volontärhälsa Birgitta Göransson 5.2. Katastrofalt många självmord...