Berättelser

Berättelser Boken och temanumret av Ordfront Magasin köps bäst hos Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar eller email butik@stottepelaren.se. Pris för boken minst 250 kr, för Ordfront 30 kr plus frakt. Glöm inte ange adress! Här samlar vi...

Vi är ensamkommande afghaner

Berättelse nr 38. Publicerat i Ordfront Magasin 3-2021. Författare: Nasrollah Faqiri 2017, “ensamkommande afghansk barn, jag varit i Sverige 1,7 år.” Vi är ensamkommande afghaner som hamnat i en ofrivillig strid mellan politik och religion.  Vi föddes...

Bedömningen av konvertiter: Godtycklig och rättsosäker

Aktuellt 2022. Författare: Maria Gustin Bergström. Hon är adjunkt och teolog och har mött många konvertiter i asylprocess i sitt arbete som pastor. Hon initierade och drev Konvertitutredningen samt ansvarade för materialinsamling och den kvantitativa analysen av...