Allvarliga brister vid utredning

Berättelse nr 32 Detta brev, daterat 2018, ställdes till en enhetschef, bemötandeombudsmannen, den operativa chefen, rättschefen och generaldirektören vid Migrationsverket. Undertecknad deltog i egenskap av ombud för A  och upplevde bemötandet av handläggaren som...

Tolken ber biträdet om översättningshjälp

Berättelse 20. Igår var jag som god man på Migrationsverket för en komplettering efter nervsammanbrott vid första intervjun. Som tur hade jag fått det biträdet jag önskade. Biträdet pratar sökandens modersmål förutom att hen kan asylrätt. Vi höll...

Cirkelbevis undanröjer möjligheten till ny prövning

Berättelse nr 11 En etiopiskt ungdom får sin asylansökan avslagen med hänvisning till att hans uppgifter om förföljelse och utsatthet inte stämmer med landinformationen. Migrationsdomstolen avslår med hänvisning till migrationsverkets utredning. En enkel kontroll av...

Hur kommer det sig?

Berättelse nr 8 Migrationsverkets asylutredning tog drygt 3 timmar. Migrationsverkets representant sa flera gånger att hen förstod, att du inte behövde utveckla närmare, att du skulle vara kortfattad och inte berätta mer. Migrationsverkets handläggare var nöjd med...