Märkligheter från Migrationsverket 2

Ill. Mattias Elftorp Berättelse nr 43. Identitetsbegreppet – en logisk kullerbytta! E, övertygad ateist som i desperation brände en koran, filmade och publicerade på youtube, fick riskerna med sitt agerande bortförklarat med hänvisning till att hans åberopade...

Märkligheter från Migrationsverket 1

Berättelse nr 42. Publicerat i Ordfront Magasin nr 3-2021. I genomsnitt har du släkt ”Eftersom landinformationen säger att varje afghansk kvinna föder i medeltal fem barn anser migrationsverket att din uppgift att du inte har nära släktingar i Afghanistan inte är...

Allvarliga brister vid utredning

Berättelse nr 32 Detta brev, daterat 2018, ställdes till en enhetschef, bemötandeombudsmannen, den operativa chefen, rättschefen och generaldirektören vid Migrationsverket. Undertecknad deltog i egenskap av ombud för A  och upplevde bemötandet av handläggaren som...

Tolken ber biträdet om översättningshjälp

Berättelse 20. Igår var jag som god man på Migrationsverket för en komplettering efter nervsammanbrott vid första intervjun. Som tur hade jag fått det biträdet jag önskade. Biträdet pratar sökandens modersmål förutom att hen kan asylrätt. Vi höll...