5.1. Om psykisk ohälsa, rättsosäkerhet och volontärarbete

Krismottagningen inom Skyddsvärnet i Göteborg byggdes upp 2015 för att hjälpa unga ensamkommande flyktingar med kris- och stödsamtal. De totalt över 3 500 behandlingssamtal som vi haft har gett en djup och bred insikt i de ungas situation och historia, hur de mår och...

Berättelser

Berättelser Boken och temanumret av Ordfront Magasin köps bäst hos Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar eller email butik@stottepelaren.se. Pris för boken minst 250 kr, för Ordfront 30 kr plus frakt. Glöm inte ange adress! Här samlar vi...

Upprepa inte misstagen från 2015!

Ill. Mattias Elftorp Aktuellt 2022. Vi välkomnar regeringens beslut att ta emot flyktingar från Ukraina. Författare: Ingrid Eckerman Under året 2015 tog vi emot 163 000 flyktingar, vilket utgjorde en utmaning för både den akuta logistiken och den långsiktiga...