Allvarliga brister vid utredning

Berättelse nr 32 Detta brev, daterat 2018, ställdes till en enhetschef, bemötandeombudsmannen, den operativa chefen, rättschefen och generaldirektören vid Migrationsverket. Undertecknad deltog i egenskap av ombud för A  och upplevde bemötandet av handläggaren som...

Läraren: Historien som ledde till mitt uppvaknande

Berättelse nr 30. Jag antar att jag ”vaknade” i september 2016, när en pojke, ny i min klass, inte kom till skolan en dag och jag kommenterade det när vi möttes igen. Han sa: ”Jag var på Migrationsverket. De sa att jag måste åka tillbaka till Afghanistan”. ”Var du där...

Handläggares bristande kompetens

Berättelse 21. En asylsökande somalisk flicka får sin asylansökan avslagen med motivering att hennes trovärdighet brister. Bedömningen grundas på att hon ger motstridiga uppgifter om sin ålder när hon vid olika tillfällen tillfrågas hur gammal hon är. När hennes ålder...

Migrationsverket stal passet

Berättelse nr 9 En vän 19 år, hazar, är i Migrationsdomstolen på muntligt förhör. Kvinnan från Migrationsverket säger: – Jag har hört av din advokat att du har skaffat ett pass?- Ja, svarade killen, det har jag gjort.- Kan jag få se det?- Nej det kan du inte,...

Rutinärendet som blev en mardröm

Berättelse nr 4 En stenkross är en maskin som har kapacitet att krossa större stenblock till grus. Den bryter ner det som känns som omöjligt att bryta sönder, slår sönder en helhet till småbitar som rasslar runt var för sig. Det går inte att sätta ihop krosset till...