5.11 Asylsökande ur ett socialt investeringsperspektiv

En felaktig ekonomisk berättelse dominerar i den offentliga debatten. Det råder enighet om att flyktinginvandringen med rådande sysselsättningsgrad bland flyktingar är en kostnad för de offentliga finanserna.  Att flyktingarna har låg sysselsättning, låga...

6.5. Flyktingarnas avtryck i och bidrag till kulturen

Kulturen är i ständig förändring. Hösten 2015 utökades Sveriges befolkning med många tusen människor med olika bakgrund och livserfarenheter, och de följande åren innebar stora omvälvningar för både dem, deras nyfunna vänner och resten av samhället. Naturligtvis gav...

5.10. Integration – kan vi inte bättre än så här?

Snabbkurs i svenskt integrationsarbete. Vi som skriver detta är chockade. Vi har från flyktingarnas perspektiv fått uppleva den svenska myndighetsutövningen. I denna text tar vi inte upp invandringspolitiken eller migrationsverkets arbetssätt eller den stora...

6.4.5 Flyktingarna som kämpar för sin sak

Nyanlända och asylsökande samlas i egna nätverk. De människor som har sökt asyl i Sverige har redan genom att ta sig hit visat att de är aktiva människor med både initiativkraft och förmåga att skapa förutsättningarna för ett drägligt liv. I sitt nya sammanhang har...