6. Civilsamhällets engagemang – innehåll

Hemsidan är under omarbetning och komplettering. Civilsamhället ställde upp för flyktingarna på ett enastående sätt. Men statens sätt att hantera flyktingarna sliter hårt på hjälparna. 6.1 Civilsamhället lider med flyktingarna Ingrid Eckerman 6.2 Att vara hjälpare...

5.8. Flyktingar, det offentliga och civilsamhället

Flyktingintegration hade kunnat vända utvecklingen på småorter. Den verkliga kris som flyktingmottagandet lett till tycks inte vara förknippad med flyktingarna, utan snarare med hur tillitsrelationerna mellan staten och det civila samhället påverkats. När staten de...

6.1. Civilsamhället lider med flyktingarna

Det blev aldrig någon flyktingkris 2015. Har man lärt känna människor, sett först deras lycka att ha hamnat i ett lugnt land, därefter erfarit deras desperation när de fått klart för sig att de inte ska få stanna, så kan man inte bara överge dem. Det går helt enkelt...

6.4.1. Civilsamhället: Nya grupper och arbetsformer

En snabbt växande folkrörelse. Ungdomen som blivit 18 ber en hjälpare att få komma till en familj. ”Jag har mycket kvar att lära mig i det svenska samhället”. Hjälparen skickar ut frågan på facebook. En okänd hjälpare svarar: ”Min ’son’ har flyttat och jag har ett rum...