4.2. Åldersbedömningar och rättssäkerhet

Kan åldersbedömning vara rättssäker? En av de stora kontroverserna sedan flyktingvågen 2015, då vi mottog ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar, är de åldersbedömningar som gjordes, och fortfarande görs, med eller utan stöd av medicinska tekniker....

4.4. Rättssäkerheten i hbtqi-ärenden

Grundläggande principer om enhetlighet och förutsebarhet uppfylls inte i hbtqi-asylärenden. ”Akbar berättade sent i sin asylprocess att han lever i en relation utanför normen. Han satt redan i förvar när han till slut beslutade sig att berätta. Akbar ställde mig...

1.1. Mötet med en rättsstat på glid

Ingen ska kunna säga “jag visste inte”! Att på djupet ta del av ett asylärende är en omskakande upplevelse. Bilden av en rättssäker process där den asylsökande får stöd att lyfta fram sina asylskäl och dessa sedan noga och insiktsfull bedöms, faller i...

3.4. Internflykt – en svensk uppfinning

En fantasiprodukt som alibi för inhumana utvisningar ”Det var inte svårt att hitta.Nu är det din tur.Jag har hittat denna adressen.Du med Maryam har förstörde mitt liv.Du måste dö som en hund.Var du än är, hittar jag dig och drar dina ögon ur din skål.” Det står...