Seminarier att lyssna till och läsa

Aktuellt En del av alla de seminarier som handlar om de problem som belyses i Den onödiga flyktingkrisen finns inspelade. Se också Projektet i media och Kalendarium En rättsstat på glid: Att göra barn utvisningsbara (text) Miniseminarium på MR-dagarna 6.12.2021. Arr....

Nämndemän redogör för brister hos migrationsdomstolarna

Aktuellt Asylkommissionen vid Linköpings universitet har i ett seminarium lyssnat till nämndemän från migrationsdomstolarna. De deltagande nämndemännen uppgav att migrationsmålen att oftare avgörs enbart på det skriftliga underlaget. Även då muntliga förhandlingar...

1.2. Mötet med en rättsstat på glid

Att på djupet ta del av ett asylärende är en omskakande upplevelse. Bilden av en rättssäker process där den asylsökande får stöd att lyfta fram sina asylskäl och dessa sedan noga och insiktsfull bedöms, faller i bitar. Politikernas tal om ”människor utan asylskäl” och...