6.3.2. Etikkommissionen i Sverige

”Det nya lagförslaget måste beskrivas som djupt inhumant, upprörande och cyniskt. Hur mycket lidande krävs för att få stanna i Sverige för den som flytt ett helvete i ett förtvivlat hopp om ett värdigt liv i vårt land?” Etikkommissionen i Sverige bildades...

5.5. Barnfamiljer på flykt

Sverige negligerar barnkonventionen. Under vad som har kallats ”den stora flyktingvågen” 2015 sökte 162 877 personer, varav 70 384 barn, asyl i Sverige. Sedan dess har antal asylsökande minskat drastiskt och under 2020 sökte endast 12 991 personer asyl...

6.6.2 Stöd för svenska afghaner i Frankrike

Tusentals svenska afghaner har flytt vidare till Paris. I takt med att allt fler unga afghaner fick avslag i Sverige började många söka andra vägar. Tusentals ensamkommande har flytt från Sverige till andra europeiska länder, framför allt till Frankrike. Även...

Innehåll

Innehåll I fliken Boken lägger vi de artiklar som planeras för den tryckta boken Den onödiga flyktingpolitiken. Smärre ändringar kan komma att tillföras. Den definitiva versionen kommer att finnas här. Debattartiklar och annat material hittar du under Aktuellt. Under...