6.3.2. Etikkommissionen i Sverige

”Det nya lagförslaget måste beskrivas som djupt inhumant, upprörande och cyniskt. Hur mycket lidande krävs för att få stanna i Sverige för den som flytt ett helvete i ett förtvivlat hopp om ett värdigt liv i vårt land?” Etikkommissionen i Sverige bildades...

5.5. Barnfamiljer på flykt

Sverige negligerar barnkonventionen. Under vad som har kallats ”den stora flyktingvågen” 2015 sökte 162 877 personer, varav 70 384 barn, asyl i Sverige. Sedan dess har antal asylsökande minskat drastiskt och under 2020 sökte endast 12 991 personer asyl...

6.6.2 Stöd för svenska afghaner i Frankrike

Tusentals svenska afghaner har flytt vidare till Paris. I takt med att allt fler unga afghaner fick avslag i Sverige började många söka andra vägar. Tusentals ensamkommande har flytt från Sverige till andra europeiska länder, framför allt till Frankrike. Även...

Innehåll

Innehåll Bokdelen på hemsidan är under omarbetning och uppdatering! I fliken Boken (för närvarande under omarbetning) lägger vi de artiklar som tagits fram för den tryckta boken Den onödiga flyktingpolitiken. Smärre skillnader kan finnas mellan boken och artiklarna på...