4.2. Åldersbedömningar och rättssäkerhet

Personer under 18 år har rätt till särskild omsorg från samhällets sida. De kan inte heller utvisas lika lätt som myndiga personer. När 35 000 unga personer registrerades som ”barn utan vårdnadshavare” (ensamkommande barn) 2015 ansågs många ha ljugit om sin ålder...