Malå bjöd in Den onödiga flyktingkrisen

maj 17, 2022

För första gången på ett år kom paraplyerna väl till pass vid lördagsdemonstrationen i Malå 14 maj 2022.

Aktuellt 2022.

Det blev ytterligare ett boksläpp för Den onödiga flyktingkrisen – denna gång i Malå den 14 maj 2022, när isen ännu inte hade släppt.

Malå kommun, eller Málágen som den heter på samiska, är en glesbygdskommun i Västerbottens inland med drygt 3 000 invånare. Som många andra glesbygdskommuner har Malå tagit emot ett stort antal flyktingar sedan 2015. År 2017 tog man emot det största antalet nyanlända, 48 stycken. Ett tag hade man fyra HVB-hem med plats för ett tiotal ungdomar i varje.

Några hundra av kommunens invånare är utlandsfödda, de flesta under 65 år, och bland dem sjunker arbetslösheten. Idag har de flesta f.d. ensamkommande ungdomarna (numera unga vuxna) flyttat då gymnasium inte finns i Malå. Några finns också i Frankrike där de fått uppehållstillstånd. Man är nu beredd att ta emot ett trettiotal ukrainska flyktingar.

Som på många mindre orter har flyktingarna påverkat hela samhället. Stödgrupper och fotbollslag har organiserats. Skolan har fått nya elever. Inte bara kontaktpersoner och gode män har direkt kontakt med flyktingarna, utan även personal inom kommunen. I samtal framkommer hur omöjligt det är att inte personligen engagera sig i flyktingarna som man är satt att hjälpa – till och med om man som Alec Lundström, f.d. integrationssamordnare, flyttat tillbaka till Huddinge.

Två av de ensamkommande ungdomarna har engagerat civilsamhället speciellt: Wahid och Ali, som båda anses ha starka asylskäl men ändå fått avslag från Migrationsverket. Detta ledde till att några av deras vänner, “Team W”, i maj 2021 började demonstrera på torget varje lördag kl 11. Här har de stått i ett års tid, med svarta paraplyer, fika och flygblad, i samarbete med nätverket Nu är det nog! ”Vi kan fortsätta i femton år till om det behövs”, säger eldsjälen Håkan Stråge, f.d. god man.

Via sociala media har Malås flyktinggrupp kontakt med flyktingaktivister över hela landet. Under hösten 2021 kom idén att anordna ett boksläpp för Den onödiga flyktingkrisen även i Malå, på ettårsdagen av den första demonstrationen. Det blev Världen i Malå som under en dag lyfte fram mångkulturen och solidariteten.

Dagen inleddes med demonstrationen på torget, där tillströmningen var extra stor med närmare 50 demonstranter. Den fortsatte på Malåborg, Folkets hus dit människor tidigare kom resande från hela länet för att dansa. Uppslutningen var stor. Här serverades mat från ett stort antal olika länder av kommuninvånare i vackra dräkter. Kulturskolans barnkör och lokala förmågor framträdde, och vi bjöds på svensk folkdans liksom afghansk och samisk musik.  

Återvändande afghanska unga vuxna njöt sedan av att få dansa till afghansk-persisk musik. Ruhollah Ghaznavi, trumma och sång, tvingades fly till Frankrike för att få uppehållstillstånd och hade kommit till Sverige enkom för detta evenemang. Fardin Shams från Märsta, sång och keyboard, går sista året på gymnasiet enligt gymnasielagen och hoppas få fast jobb till sommaren.

Programmet avslutades med att Ingrid Eckerman, en av redaktörerna, föreläste om projektet Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021. Det var många bland åhörarna som kände igen sig i beskrivningarna av hur flyktingar och de själva behandlats av myndigheterna.

Därefter avåts en gemensam middag på hotellet där de som arbetat med dagen kunde pusta ut.

Författare: Ingrid Eckerman

Läs mer:

Ett år av svarta paraplyer på torget i Malå Norran 30.4.2022 https://norran.se/bli-prenumerant/artikel/r09pgpkr

Malåbor har manifesterat för asylrätten i ett år Folkbladet 15.5.2022 https://www.folkbladet.nu/2022-05-16/malabor-har-manifesterat-for-asylratten-i-ett-ar

Lindgren har fel om invandringspolitiken Håkan Stråge och Ingemar Fryklund, Aktuellt i Politiken 17.2.2022

Sökord: Aktuellt, Civilsamhället

Fardin Shams, sång och keyboard, och Ruhollah Ghaznavi, dhol och sång.