Märkligheter från Migrationsverket 1

feb 21, 2022

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är OM3_2021_Omslag-794x1024.jpg

Berättelse nr 42. Publicerat i Ordfront Magasin nr 3-2021.

I genomsnitt har du släkt

”Eftersom landinformationen säger att varje afghansk kvinna föder i medeltal fem barn anser migrationsverket att din uppgift att du inte har nära släktingar i Afghanistan inte är trovärdig och anser därför att du har ett nätverk där som du kan kontakta”.
Tjänsteman på Migrationsverket till en asylsökande ungdom.

En bomb glömmer man så lätt

En ungdom var fem år när han var med om ett bombattentat. Han fördes medvetslös till sjukhus. Hans berättelse stämmer i detalj med hans omfattande kroppsliga skador. ”Du säger att du skadades svårt och att din pappa som var polis dödades i ett attentat. Detta är andrahandsberättelser som kommer från din mor och därför anser Migrationsverket inte att du är trovärdig” säger Migrationsverket. Migrationsdomstolen håller med.

Operationsärr och läkarintyg bevisar ingenting

”Migrationsverket förnekar inte att du har ett stort operationsärr på magen, men anser inte att läkarintyget att din mjälte saknas bevisar att den opererats bort.” Den asylsökande bedöms därför som icke trovärdig trots en mycket tillförlitlig, sammanhängande berättelse om hotsituation, attentat, operation, sjukhusvistelse och flykt.

Handläggaren googlar efter kristna begrepp

En konvertit, aktiv kristen sedan fyra år, kallas till utredning. Handläggaren förstår inte vissa kristna begrepp som han använder, utan söker efter dem på google. Personen får sedan avslag med motiveringarna ”berättelsen är detaljfattig” och ”ingen djupare förståelse” (av kristendom). Advokaten kommenterar protokollet: ”Jag var ju med, men inte på den utredning som beslutet beskriver”.

Sökord: Aktuellt, Ordfront, Berättelser, Rättssäkerhet-berättelser

Se även #Rättssäkert Migrationsverket domstolarna

Facebook Den onödiga flyktingkrisen