2022 – projektet i ett nytt skede!

jan 13, 2022

Aktuellt 2022.

Projektet ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021” startade i början av 2021 och har drivits av en redaktionskommitté bestående av Ingrid Eckerman, Karin Fridell Anter, Jan Stattin, Solveig Freudenthal, Carin Flemström och Birgitta Göransson. Redaktionskommittén har vid årsskiftet 2021/2022 fullgjort sitt åtagande i projektet. Det finns denna hemsida, ett temanummer av Ordfront Magasin samt den tryckta boken på 528 sidor, utgiven på Migra förlag i oktober 2021.

Hösten 2021 bedrevs en intensiv marknadsföring med boksläpp över hela landet. Det ursprungligen planerade projektet är därmed avslutat och projektledningen/redaktionskommittén avslutar sitt arbete.

Det finns dock mycket som fortfarande kan göras när det gäller att sprida boken till såväl flyktingaktiva som allmänhet och beslutsfattare. Det finns också behov av fortsatt bevakning när det gäller rättssäkerheten, i första hand när det gäller de afghanska medborgare som nu återigen ansöker om uppehållstillstånd, men även när det gäller hur barnkonventionen tillämpas i asylärenden.

I januari går projektet över i ett nytt skede, där bokens budskap ska föras ut. Redaktionskommittén har med stort förtroende lämnat ansvaret för fortsatt arbete till de två f.d. redaktörerna Ingrid Eckerman och Jan Stattin.  

Övriga medlemmar i redaktionskommittén kommer att prioritera andra åtaganden men finns kvar som bollplank och kan efter förfrågan medverka i enskilda aktiviteter.

Sökord: Om projektet