Bilder och information

jan 10, 2022

Information

Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021. Red. Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter. 528 s. Migra förlag i samarbete med Stöttepelaren 2021. ISBN 978-91-87867-23-1

Foton av redaktionen finns nedan.

Författarpresentationer

Baksidestext

Ingen ska kunna säga ”jag visste inte”

2015 sökte rekordmånga människor asyl i Sverige. Det ledde till en kris som fortfarande sätter sin prägel på samhällsliv och politik. Men den krisen var onödig, menar de representanter för civilsamhället som skrivit denna bok. Asylprövningarna präglades av en grotesk rättsosäkerhet, och civilsamhällets organisationer och nätverk tog på sig uppgifter som bokstavligen räddade liv. Utmaningarna hade kunnat lösas på ett sätt värdigt ett rättssamhälle, men det skedde inte. I stället finns idag – sex år senare – många tusen människor i Sverige som farit illa av den omänskliga flyktingpolitiken.

Boken ”Den onödiga flyktingkrisen” belyser allt detta. Den ger uttömmande analyser av den framtvingade krisens många aspekter och personliga vittnesmål från människor som drabbats. Här finns också en stor mängd referenser. Varken nutidens politiker eller framtidens forskare ska kunna säga att de inte visste!

Omslagsbilder

Redaktionen

Karin Fridell Anter, Stöttepelaren. Redaktör.
Ingrid Eckerman, Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Redaktör.
Jan Stattin, Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Ledamot av redaktionskommittén
Solveig Freudenthal, Etikkommissionen i Sverige. Medlem av redaktionskommittén.

Birgitta Göransson, Skyddsvärnet i Göteborg. Medlem av redaktionskommittén.
Carin Flemström, Haninge frivilliga familjehem. Medlem av redaktionskommittén.

Sökord: Om projektet