Utvisningen av Amir – ett exempel

jan 2, 2022

Berättelse nr 34

Amir kom från Afghanistan år 2012 och hade starka skyddsskäl, jagad av klanfiender sedan hans far och bror dödats. Hans skyddsskäl underkändes av migrationsverket, men han stannade i Sverige i som en del i en svensk familj. Trots svåra upplevelser kunde han återhämta sig och började utbilda sig till svetsare, ett bristyrke. Amir gömde sig aldrig och var en omtyckt ungdom i sitt lokalsamhälle.

När regeringen tecknade ett återvändaravtal med Afghanistan blev det möjligt att utvisa Amir. Två gränspoliser sonderade var han fanns. Sju poliser omringade huset en vintermorgon 2017. Han transporterades med vakter till närmaste förvar, till Märsta, till afghanska ambassaden och till sjukhus eftersom han psykiskt och fysiskt bröts ned. Ansvarig läkare tillrådde fortsatt vård, men Migrationsverket satte sig över det. Efter fyra månader utvisades han till Afghanistan.

Vad kostade det för Sverige att göra sig av med denna blivande svetsare, förstöra hans liv och traumatisera hans svenska familj och vänner?

Det första ingripandet med poliser tog minst fyra timmar, 36 000 kronor. Lägg till planering av insatsen, bilar som används mm. Förvarskostnaden för fyra månader var omkring 440 000 kronor. Amir fördes med fyra vakter till ambassaden två gånger, sammanlagd kostnad 88 000 kronor. Till det kommer transport med vakter till sjukhus och kostnader för sjukhusvård. En vårdplats kostar 4 500 kronor dygnet.

Under tiden fortsatte familjen kampen för att få behålla sin ungdom. Kontakter med myndigheter och fortsatt asylprocess innebar omfattande arbete för de närstående men också för berörda myndigheter.

Två gånger förs en allt sjukare pojke till flygplatsen för utvisning. Plats på flygplan och personal är bokad. Två gånger avbryts utvisningen. Kostnaden kvarstår däremot. Själva utvisningen av Amir – planerad, inställd och till sist genomförd – har kostat cirka 200 000 kronor.

Efter fyra månader, samma dag som det stora sjukhusattentatet i Kabul, landar Amir i Kabul. Sammanlagt har det kostat uppemot en miljon kronor att utvisa en integrerad pojke som under flera år inte kostat samhället något mer än utbildning till ett bristyrke.

Sökord: Berättelser, Det officiella Sverige, Att lämna Sverige

Berättelse nr. 34.

Först publicerad 23.3.2018 på Stoppa utvisningarna till Afghanistan!