Handläggares bristande kompetens

dec 30, 2021

Berättelse 21.

En asylsökande somalisk flicka får sin asylansökan avslagen med motivering att hennes trovärdighet brister. Bedömningen grundas på att hon ger motstridiga uppgifter om sin ålder när hon vid olika tillfällen tillfrågas hur gammal hon är.

När hennes ålder skrivs upp till arton år, eftersom hon inte kunnat visa att hon är yngre, säger utredaren (återgivet i beslutet): ”När du nu blivit arton år behandlar vi dig som vuxen och ställer större krav på din redogörelse än om du varit ett barn.”

Det allvarliga hedersrelaterade hot som föreligger kommenteras inte, och bedömningen av de religiösa och politiska maktförhållandena är ofullständig.

Flickan försvinner senare.

Osäkerheten när det gäller åldersuppgifter är kulturellt betingad, vilket är lättillgänglig kunskap. Ser man till det vetenskapliga stöd som finns rörande muntliga berättelser är detta en otillräcklig motivering för en trovärdighetsbedömning.

Handläggarens kunskaper om Somalia och situationen där är bristfällig och bedömningarna svarar inte mot landinformationen i väsentliga delar varken när det gäller generella politiskt/ religiösa förhållanden eller när det gäller den individuella hotbilden.  Domstolen bekräftar vid en muntlig förhandling migrationsverkets bedömning och tillför inget nytt.

Om man använt sig av det stöd för muntliga berättelser som finns hade utredningen fått helt andra resultat och framförallt en sammanhängande berättelse. 

Sökord: Berättelser, Handläggare-berättelser

Berättelse nr. 21.