Vilket födelsedatum ska stå i passet?

dec 29, 2021

Berättelse nr 15

De ungdomar som lyckats få uppehållstillstånd ställs snart inför ett annat dilemma. De allra flesta har inget pass, men afghanska ambassaden kan skriva ut pass för den som visar sin identitet. Genom myndigheter eller anhöriga i Afghanistan kan det gå att få tag på en tazkira, men dess eventuella datumuppgifter är förstås inte samma som det påhittade datum som Migrationsverket givit personen.

För att passet ska vara användbart för att komma tillbaka till Sverige efter en utlandsresa måste uppgifterna stämma med det som står på uppehållstillståndskortet, och det betyder att ett pass med tazkirans födelsedatum är oanvändbart. Om tazkiran inte anger datum utan bara årtal, eller om personen kan identifiera sig på annat sätt, så kan afghanska ambassaden utfärda ett pass med Migrationsverkets åldersuppgifter. Men om Migrationsverket ser ett sådant pass kan de hävda att personen har ljugit eftersom de vet att de själva har hittat på just detta datum. Hur personen än gör, och vilket datum hen än får på sitt pass, så kan hen bli anklagad för lögn, trots att det är de svenska myndigheterna som har förvanskat hens åldersuppgifter.[1]

Sökord: Berättelser, Åldersbedömningar-berättelser

Berättelse nr. 15.


[1] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/sharifs-beslut-kan-paverka-fler-fran-afghanistan