Handläggaren som felsökare

dec 29, 2021

Berättelse nr 14.

Reza hade tillfälligt uppehållstillstånd genom gymnasielagen och hade fått ett tvåårigt arbetskontrakt som skulle ge permanent uppehållstånd. När han fick sitt beslut från Migrationsverket blev det avslag. Det visade sig att de två årens anställning skulle gälla från det datum då Migrationsverket tog ställning till frågan, vilket kunde vara veckor eller månader efter anställningsdagen.

Migrationsverket godkände Rezas utbildning men avslog hans ansökan eftersom det fattades tre veckor i hans anställningskontrakt. Arbetsgivaren ville behålla Reza och skrev ett nytt kontrakt, med längre tid, och nu kunde Migrationsverket godkänna hans anställning.

Men det var en ny handläggare som tittade på ärendet, och hon började undersöka Rezas utbildning, som alltså redan godkänts. Hon kom fram till att trots att han fått examensbevis fattades det tre veckors praktik i hans utbildning. Nytt avslag. Reza fick åter besked om utvisning, på grund av någonting som Migrationsverket redan hade godkänt en gång.[1]

Sökord: Berättelser, Gymnasielagen-berättelser

Berättelse nr. 14.


[1] https://podme.com/se/lyssna/420255