Över 80 personer har bidragit till projektet

dec 29, 2021

Om projektet

Projektet, som ledde till den 528 sidor tjocka boken, är ett lagarbete från civilsamhället. Sammanlagt har över 80 personer varit involverade, alla på volontär basis.

I boken Den onödiga flyktingkrisen medverkar 50 författare samt fyra illustratörer.
Se Författare och illustratörer

I Ordfront Magasin nr 3-2021 medverkar ytterligare fyra författare.
Se Ordfront Magasin 3-2021: ”Tema Den onödiga flyktingkrisen”

På hemsidan bidrar ytterligare ett tiotal anonyma författare med “berättelser”. Författarna är kända av redaktionen.

På hemsidan medverkar också ytterligare illustratörer:
Reza Rahimi, flykting från Afghanistan, nu i Tyskland
Mohsen Salehi, f.d. ensamkommande, Umeå
MA Qasimi, för andra gången på flykt från Afghanistan
Hans Lindberg, Norge
samt ett stort antal anonyma konstnärer och fotografer.

Dessutom medverkar fem korrekturläsare, tre översättare och en förlagsredaktör tillika grafisk designer.

Därtill kommer alla de engagerade men oräknade volontärer som anordnat boksläpp och andra händelser under hösten 2021.

Sökord: Om projektet, Civilsamhället

Till Om projektet